Bảng Giá Dịch Vụ Tang Lễ Trọn Gói

Nhằm đưa ra sự hỗ trợ và phuc vụ dịch vụ chu toàn nhất đến cho gia đình trong lúc tang gia bối rối.
Và đặc biệt hơn là, giúp gia đình tránh được sự trục lợi không đáng có từ những dịch vụ cò mối, trung gian mai táng.
Chúng tôi - Trại Hòm Đức Thịnh là cơ sở đi tiên phong trong việc MINH BẠCH HÓA GIÁ DỊCH VỤ PHỤC VỤ TRỌN GÓI MAI TÁNG TANG LỄ  những gói Dịch Vụ Phục Vụ Trọn Gói Mai Táng Tang Lễ của chúng tôi.

Thông tin về những gói Dịch Vụ Phục Vụ Trọn Gói của Trại Hòm Đức Thịnh như sau:

Gói Chôn Cất Trọn Gói

Gói Chôn Cất (An Táng) Trọn Gói Báo Ân I
Giá Trọn Gói Dịch Vụ: 500,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ

Click Tại Đây

Gói Chôn Cất (An Táng) Trọn Gói Báo Ân
Giá Trọn Gói Dịch Vụ: 400,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ

Click Tại Đây

Gói Chôn Cất (An Táng) Trọn Gói Cao Cấp I
Giá Trọn Gói Dịch Vụ: 250,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ

Click Tại Đây

Gói Chôn Cất (An Táng) Trọn Gói Cao Cấp
Giá Trọn Gói Dịch Vụ: 150,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ

Click Tại Đây

Gói Chôn Cất (An Táng) Trọn Gói Phổ Thông III
Giá Trọn Gói Dịch Vụ: 120,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ

Click Tại Đây

Gói Chôn Cất (An Táng) Trọn Gói Phổ Thông II
Giá Trọn Gói Dịch Vụ: 110,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ

Click Tại Đây

Gói Chôn Cất (An Táng) Trọn Gói Phổ Thông
Giá Trọn Gói Dịch Vụ: 100,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ

Click Tại Đây

Gói Chôn Cất (An Táng) Trọn Gói Tiết Kiệm III
Giá Trọn Gói Dịch Vụ: 250,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ

Click Tại Đây

Gói Chôn Cất (An Táng) Trọn Gói Tiết Kiệm
Giá Trọn Gói Dịch Vụ:
60,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ
Click Tại Đây

Gói Hỏa Thiêu Trọn Gói

Gói Hỏa Thiêu Trọn Gói Báo Ân
Giá Trọn Gói Dịch Vụ: 500,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ

Click Tại Đây

Gói Hỏa Thiêu Trọn Gói Vẹn Toàn
Giá Trọn Gói Dịch Vụ: 200,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ

Click Tại Đây

Gói Hỏa Thiêu Trọn Gói Cao Cấp
Giá Trọn Gói Dịch Vụ:
120,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ
Click Tại Đây

Gói Hỏa Thiêu Trọn Gói Phổ Thông
Giá Trọn Gói Dịch Vụ:
60,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ
Click Tại Đây

Gói Hỏa Thiêu Trọn Gói Tiết Kiệm
Giá Trọn Gói Dịch Vụ:
40,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ
Click Tại Đây

Gói Hỏa Thiêu Trọn Gói Tiết Kiệm I
Giá Trọn Gói Dịch Vụ:
25,000,000Vnđ
Để nắm chi tiết gói dịch vụ
Click Tại Đây

Trên đây là bảng báo giá những Gói Dịch Vụ Tiêu Chuẩn Cơ Bản của Trại Hòm Đức Thịnh. Ngoài những gói dịch vụ đã nói như trên, Trại Hòm Đức Thịnh cũng nhận phục vụ theo nhu cầu thực tế của gia đình.
Trại Hòm Đức Thịnh cung cấp đầy đủ các loại Hòm (Quan Tài) từ Phổ Thông [Phục vụ Hỏa Táng] đến Cao Cấp [Phục vụ Chôn Cất].
Những loại Hòm (Quan Tài) Danh Mộc của Trại Hòm Đức Thịnh cung cấp gồm những loại Gỗ sau: Gỗ Giáng Hương , Gỗ Căm Xe, Gỗ Gõ Đỏ, Gỗ Trai, Gỗ Sao Cát, Gỗ Sao Xanh, v.v....
Để biết thông tin chi tiết của Hòm Danh Mộc hãy liên hệ trực tiếp Trại Hòm Đức Thịnh để nhận được sự tư vấn tốt nhất

Trại Hòm Đức Thịnh
Cơ Sở Mai Táng Đức Thịnh
Dịch Vụ Mai Táng Đức Thịnh
Dịch Vụ Tang Lễ Đức Thịnh 

Hotline: 0909.359.202
Email: sanguinevn@gmail.com
 

back top