Gói Mai Táng-Hỏa Táng Báo Ân

Tổ Chức Chương Trình Đám Tang chu toàn cho người đã mất chính là thể hiện sự kính yêu và thương xót đối với người thân đã mất.
Gói Hỏa Táng Báo Ân dưới dây của Trại Hòm Đức Thịnh sẽ giúp cho gia đình thể hiện được trọn vẹn tình yêu thương dành cho người thân đã mất của gia đình.

Giá Hỏa Táng Báo Ân

Gói Hỏa Táng Báo Ân bao gồm những chi tiết sau:
- Hòm: Hòm Danh Mộc Trai Trơn (Mẫu Đài Loan)
- Vật Phẩm Đi Kèm: Cáo phó, bài vị, trà lài tẩn liệm, tấm triệu, tấm tiền bàn, thuốc phọc môn, giấy tiền vàng mã, nến bái quan, đền cầy ly, vải liệm, túi liệm thi hài, v.v...
- Đồ Tang: cung cấp theo danh sách gia đình cung cấp
- Nhân Công: trang trí hòm, tẩn liệm, bái quan, di quan, động quan
- Xe Long Đình
- Xe Tang
- Xe Khách
- Nước Suối Ly
- Bì Thư + Bút Viết

Giá Hỏa Táng Trọn Gói Báo Ân

- Mô Tô Dẫn Đường
- Rạp Che - Bàn Ghế
- Thỉnh Sư Thầy
- Xe Trống
- Xe Di Ảnh
- Phí Thiêu
- Hũ Cốt Cao Cấp
- Kèn Tây
- Trang Trí Hoa Tươi Lễ Tang
- Đàn Piano
- Đàn Violin
- Quay Phim + Chụp Hình
- Vị Trí Gửi Tro Cốt Cao Cấp ( Trung Vị)
- Cúng Thất - Cúng Giỗ ( 7 Thất, 100 ngày, 1 năm)

Tổng Chi Phí: 500,000,000Vnđ

Tham Khảo Các Gói Hỏa Táng Khác:
- Gói Hỏa Táng Vẹn Toàn --- Xem Tại Đây
- Gói Hỏa Táng Cao Cấp --- Xem Tại Đây
- Gói Hỏa Táng Phổ Thông --- Xem Tại Đây
- Gói Hỏa Táng Tiết Kiệm --- Xem Tại Đây
- Gói Hỏa Táng Tiết Kiệm I --- Xem Tại Đây


Mọi chi tiết thắc mắc cần tư vấn xin liên hệ:
Hotline:
0909.359.202
Trại Hòm Đức Thịnh

back top